Autor: sidortransportblog

Transport TransSyberyjski

Nie tak dawno minęło sto lat odkąd otwarto ostatni odcinek Kolei Transsyberyjskiej, łączącej Moskwę z Władywostokiem. Trasa o długości 9288,2 km jest najdłuższą linią kolejową na świecie i odgrywa niezwykle ważną rolę w transporcie towarów między Wschodem a Zachodem. Budowa Wielkiej Syberyjskiej Drogi, jak pierwotnie zwano Kolej Transysberyjską, rozpoczęła się w maju 1891 r. pod Władywostokiem. Prace uroczyście zainaugurował 23-letni carewicz Mikołaj Aleksandrowicz, późniejszy car Mikołaj II. Ostatni odcinek trasy uruchomiono natomiast 5 października 1916 r. w Chabarowsku, kiedy otwarto 2568-metrowy most. Stał się on najdłuższą przeprawą w Euroazji, zyskując przydomek Cudu Amuru (obecnie w ramach pamiątki pozostawiono jedno przęsło, obok stoi nowy most kolejowo-drogowy). Ukończenie trasy nastąpiło 11 lat po pierwotnie zakładanym terminie. Kolej Transsyberyjska liczy sobie 9288,2 km długości, dzięki czemu cieszy się mianem najdłuższej linii kolejowej świata. Łączy Moskwę Jarosławską z Władywostokiem przez Niżny Nowogród, Perm, Jekaterynburg, Omsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk, Irkutsk, Ułan-Ude, Czytę. Przebiega przez osiem stref czasowych i dwa kontynenty (19,1% w Europie i 80,9% w Azji), 11 obwodów, 5 terytoriów, 2 republiki, 1 autonomiczny okręg, 88 miast i 16 głównych rzek, odgrywając niezwykle ważną rolę komunikacyjną. Jej odnogi prowadzą też do Mongolii czy Chin oraz szeregu innych ważnych miast Rosji. Trasa Kolei Transsyberyjskiej pozwala nie tylko zwiedzić stolice trzech państw: Moskwę, Ułan Bator oraz Pekin. Równie atrakcyjne są transsyberyjskie krajobrazy widoczne z okna pociągu i uwieczniane na fotografiach licznych podróżników. Najciekawszymi krajobrazowo odcinkami trasy na obszarze Rosji są niewątpliwie odcinki kolei: Krugobajkalskiej, Zabajkalskiej i Amurskiej. Początek tej najciekawszej i najbardziej zmiennej trasy rozpoczyna się niedaleko za Irkuckiem i ciągnie do samego Chabarowska. Dzięki licznym na tym obszarze wzniesienim, zakrętom i serpentynom można fotografować pociąg i piękne krajobrazy. Trasę można zaplanować tak, aby móc zwiedzić wybrane najciekawsze miejscowości i zakątki, a także móc fotografować piękne widoki w ciągu dnia. Przebieg trasy warto też śledzić ze względu na największe rzeki i wybudowane na nich olbrzymie stalowe mosty osiągające w kilku wypadkach długość 1-3 km. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawostkami dotyczącymi Kolei Transsyberyjskiej.

Do największych i najciekawszych miejscowości położonych na obszarze Federacji Rosyjskiej należą:
Perm – pierwsze milionowe miasto na trasie,
Jekaterynburg – syberyjskie miasto uniwersyteckie,
Tjumeń – najstarsze miasto syberyjskie,
Omsk – miejsce zsyłki Fjodora Dostojewskiego,
Nowosybirsk – niepisana stolica Syberii,
Krasnojarsk – pięknie położone miasto nad Jenisejem,
Irkuck – znany z pięknej architektury drewnianej,
Ułan-Ude – stolica Republiki Buriacji,
Czyta – miejsce zsyłek dekabrystów i polskich działaczy niepodległościowych,
Chabarowsk – ważny ośrodek handlowy Dalekiego Wschodu
oraz Władywostok – najważniejszy rosyjski port na Oceanie Spokojnym.

Niezależnie od obranej trasy – z całą pewnością niezapomnianą atrakcją podróży Koleją Transsyberyjską jest perła Syberii – Jezioro Bajkał – cel wielu miłośników dziewiczej przyrody, dające chwilę wytchnienia po kilku dniach podróży. Do Jeziora można dostać się najprościej ze stacji Irkuck lub Ułan-Ude. Możliwy jest też dojazd do położonego nad Jeziorem Bajkał Sewerobajkalska trasą Kolei Bajkalsko-Amurskiej. Warto jest wybrać się na Wyspę Olchon oddaloną wprawdzie od Irkucka o około 300 km, jednak długi dojazd rekompensują w pełni wspaniałe widoki, przyjaźni mieszkańcy Wyspy i niepowtarzalna atmosfera. Jadąc trasą wiodącą przez Mongolię do Pekinu, z pewnością warto zatrzymać się w Ułan Bator i stąd udać się na Pustynię Gobi. Wprawdzie trasa Kolei prowadzi przez Pystynię, jednak spędzenie na mongolskich stepach i Pustyni Gobi 2-3 dni stanowi wspaniałą atrakcję i jest z pewnością warte polecenia. Jadąc trasą prowadzącą przez Mandżurię warto zatrzymać się w Harbinie. Trasa prowadzi także przez inne milionowe miasta chińskie: Changchun i Shenyang. Będąc w Pekinie istnieje możliwość zwiedzenia Wielkiego Muru Chińskiego oraz Grobowców Dynastii Ming. Warto też z pewnością wybrać się do wielkich chińskich metropolii, takich jak: Szanghai, Hong Kong, Xi’an oraz Chengdu. Rosyjskie Koleje postanowiły „rzucić rękawicę” międzykontynentalnym kontenerowcom, które przewożą gigantyczne ilości kontenerów do Europy, ale w długim czasie – około 30 dni. Rosjanie planują uruchomić usługę polegającą na przerzucie tych pojemników Koleją Transsyberyjską z portów Władywostoku i Nachodki do granic zjednoczonej Europy w ciągu zaledwie 7 dni. Z pewnością będzie to droższe, ale jeżeli komuś zależy na czasie … Kto wie, czy nie okaże się to interesującą propozycją również dla nas, bo jednym z miejsc przeładowywania towarów na węższe tory ma być Brześć – na polskiej granicy. Rosjanie liczą jednakże na zainteresowanych szybkimi dostawami. Dla Polski jest też szansa na uczestniczenie w zorganizowaniu takiego kolejowego korytarza transportowego, gdyż Rosjanie poważnie biorą pod uwagę transport kontenerów do naszej granicy w Brześciu, potem przeładunek na europejskie tory i dalszy przewóz.

Barierą może okazać się jednak cena takiego szybkiego transportu. Na razie Rosjanie nie podali kosztów. Jak oceniają specjaliści od różnych rodzajów przewozów,

Przebieg trasy:

Moskwa (Москва) 0 km
Perm (Пермь) 1.433 km
Jekaterynburg (Екатеринбург) 1.813 km
Tjumeń (Тюмень) 2.138 km
Omsk (Омск) 2.710 km
Nowosybirsk (Новосибирск) 3.335 km
Krasnojarsk (Красноярск) 4.097 km
Tajszet (Тайшет) 4.515 km
Irkuck (Иркутск) / Jezioro Bajkał 5.184 km
Ułan-Ude (Улан-Удэ) / Jezioro Bajkał 5.640 km
Czyta (Чита) 6.197 km
Chabarowsk (Хабаровск) 8.522 km
Władywostok (Владивосток) 9.288 km
Ułan Bator (Улаанбаатар) 6.304 km
Harbin (哈尔滨) 7.613 km
Pekin (北京, Běijīng) 7.865 km
Reklamy

Transport nienormatywny

Pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi. Poruszający się zazwyczaj w nocy w asyście pilota drogowego. W Polsce przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego przez właściwe organy państwowe, które wydawane są w siedmiu kategoriach (każde z zezwoleń pozwala na poruszanie się pojazdami i drogami niższej kategorii):

 • Kategoria I

Wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu na wskazanej w zezwoleniu drodze. Wydawane dla pojazdów o wymiarach i rzeczywistej masie całkowitej nie większej niż dopuszczalna oraz o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

 • Kategoria II

Wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów: o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi oraz o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.

 • Kategoria III

Zezwolenie kat. III wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych: o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m oraz o długości nieprzekraczającej:

  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów;
 • Kategoria IV

Zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku wjazdu pojazdu na teren RP zezwolenie kat. IV wydaje także naczelnik urzędu celnego. Wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach krajowych dla pojazdów nienormatywnych: o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t oraz o długości nieprzekraczającej:

  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • Kategoria V

Podmiot posiadający zezwolenie kategorii V, planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu. Zarządca drogi najpóźniej 3 dni przed datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw. Zabronione jest wykonywanie przejazdu (transport Wrocław) przez most lub wiadukt w przypadku zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt. Wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych dla pojazdów nienormatywnych: o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t oraz o długości nieprzekraczającej:

  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • Kategoria VI

Zawiadomienie zarządcy drogi podobnie jak w kat. V. Zezwolenie kat. VI wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po drogach krajowych zgodnie z wykazem wskazanym przez organ wydający dla pojazdów nienormatywnych:
a) o szerokości nieprzekraczającej:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A (autostrada), S (droga ekspresowa) i GP(drogi krajowe),
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

 • Kategoria VII

Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I–VI.

Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że: ładunek jest niepodzielny, uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu, istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności: natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego, stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd oraz że przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

Zezwolenie wydaje, po uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg i po uiszczeniu opłaty, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową, zezwolenie wydaje prezydent miasta. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni jednakże organ wydający zezwolenie ma obowiązek powiadomić o tym przewoźnika w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie taki ważne jest przez 14 dni na przejazd jednokrotny lub przez 30 dni na przejazdy wielokrotne

W zezwoleniu wskazany jest: okres ważności zezwolenia; trasa przejazdu; liczba przejazdów; pojazd, którym będzie wykonywany przejazd; warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu; sposób pilotowania, o ile jest ono wymagane.

Zezwolenie wydawane jest na drogi wskazane w zezwoleniu dla pojazdów: o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–VI oraz o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Udana przeprowadzka

Udana przeprowadzka

W dzisiejszych czasach strasznie trudno o znalezienie profesjonalnej firmy, która wykona naszą przeprowadzkę z miasta do miasta na terenie Europy. Szukając takiej firmy musimy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze czy firma oferująca takie usługi ma odpowiednie doświadczenie oraz czy ich pojazdy spełniają nasze oczekiwania. Firma taka powinna być wyposażona w sprzęt , który umożliwi dokonania przeprowadzki Wrocław , Polska czy Europa w sposób solidny i bezpieczny. O jaki sprzęt pytać ? Oczywiście muszą to być pasy do przenoszenia mebli , wózki do ich transportowania , folia do zabezpieczenia mebli i sprzętów , pasy zabezpieczające ładunek na aucie , koce i gąbki. Dodatkowym atutem takiej firmy będzie samochód z windą załadowczą co pozwoli na bezpieczny załadunek na auto ciężkich mebli czy takich sprzętów jak pianino, pralka czy lodówka. Sprawdźmy w przypadku przeprowadzki międzynarodowe Wrocław i Europa czy firma ma doświadczenie w kursach międzynarodowych oraz czy znają porządnie topografie Europy i miast Europejskich. Samochód wtedy najlepiej jak będzie spełniał Europejskie normy emisji spalin , dzięki czemu dojedziemy i wjedziemy do każdego miasta , która może mieć taki wymóg. Popatrzmy także jak ekipa przenosi nasze mienie czyli meble, kartony, AGD i podobne rzeczy. Czy robią to bezpiecznie , nie spieszą się do kolejnego zlecenia. Takie podejście to najgorsze co może być. Przy takim podejściu na pewno będą straty i zniszczenia , których chcemy uniknąć. Dlatego jeśli szukamy firmy oferującej transport Wrocław czy inne usługi transportowe to róbmy to ze szczególną starannością , zwracajmy na każdy szczegół i pytajmy o wszystko do znudzenia. Tak właśnie przeprowadzisz się bezpiecznie i fachowo.